Hoe spring je in in Word?

Hoe spring je in in Word?

Standaard de eerste regel laten inspringen

 1. Plaats de cursor ergens in de alinea.
 2. Klik op het tabblad Start, klik met de rechtermuisknop op de stijl Normaal en kies Wijzigen.
 3. Selecteer Opmaaken kies vervolgens Alinea.
 4. Selecteer op het tabblad Inspringingen en afstand, onder Inspringing, de optie Eerste regel.

Wat doet een inspringing in Word?

Met een inspringing eerste regel wordt alleen de bovenste regel van een alinea ingesprongen, met de volgende regels aan de marge.

Hoe links inspringen word?

Selecteer pagina-indeling en Let op Inspringing links en rechts inspringen en afstand voor en na opties. Plaats de cursor aan het begin van de alinea die u wilt aanpassen. Als u de alinea wilt laten inspringen, typt u de gewenste afstand in het vak Links of Rechts onder Pagina-indeling.

Wat is inspringen?

inspringen – Werkwoord 1. ergatief met een sprong zich in iets begeven ♢ Hij is het water ingesprongen.

Wat is verkeerd om inspringen?

Een verkeerd-om inspringing is het tegenovergestelde van het traditionele streepje. In plaats van dat de eerste regels van een alinea met een inspringing beginnen doen juist alle volgende regels dat, terwijl de eerste regel gewoon bij de kantlijn staat.

Hoe maak je een alinea in Word?

Om een alinea op te maken moet je de muisaanwijzer plaatsen in de alinea en daarna klikken zodat de cursor in de alinea staat. Wil je meerdere alinea’s dezelfde opmaak geven dan zal je ze allemaal minimaal voor een gedeelte moeten selecteren. Wil je wel een nieuwe regel, maar geen nieuwe alinea?

Wat is een regel in Word?

Een regel is een tekst die op 1 regel past, geen volledige zin dus, maar op 1 lijn. Een alinea bestaat uit minimaal 1 zin, vaak zelfs meer (opsommingen uitgezonderd).

Hoe zet je tabs in Word?

Een tabstop instellen

 1. Ga naar Opmaak > tabbladen.
 2. Typ in het dialoogvenster Tabbladen onder Tabstops de 3e maat.
 3. Selecteer de uitlijning.
 4. Selecteer een Leider als u er een wilt.
 5. Selecteer. om het tabblad in te stellen.
 6. Selecteer OK.

Waarom inspringen?

Inspring gebruik je om je lezer te helpen om je manuscript op de juiste manier te lezen. Die witruimte geeft je lezer een ‘adempauze’. En op die adempauze kunnen twee tekstsoorten volgen: een dialoog of een ‘rust’ in het verhaal (waarvoor een witregel net iets te veel van het goede is).

Hoe typ je een opsomming?

Gebruik komma’s om de onderdelen van elkaar te scheiden. Gebruik liever geen dubbele punt om de opsomming te introduceren….het 6w-model.

 1. Begin de aparte onderdelen met kleine letters.
 2. Gebruik een puntkomma aan het eind van ieder onderdeel (of doe dit consistent met komma’s).
 3. Eindig de opsomming met een punt.

Hoe krijg je 1.1 in Word?

U kunt koppen nummeren, zodat koppen op het hoogste niveau (kop 1) bijvoorbeeld 1, 2, 3 en koppen op het tweede niveau (Kop 2) de nummering 1.1, 1.2, 1.3 hebben. Open het document met ingebouwde kopstijlen en selecteer de eerste kop 1. Kies op het tabblad Start in de groep Alinea de optie Lijst met meerdere niveaus.