Var finns jobben 2021?

Var finns jobben 2021?

Här finns jobben: Stockholm, Helsingborg, Göteborg, Halmstad och Jönköping. 2. Detaljhandeln – Medan många segment inom detaljhandeln har haft det svårt till följd av pandemin har andra, som dagligvaruhandeln, frodats. Butiksbiträde, den vanligaste tjänsten inom kategorin, växte med 99 % under fjolåret.

Är det lätt att få jobb i Sverige?

– Vi har en mycket bred jobbtillväxt. Nu är det goda eller mycket goda möjligheter till jobb inom 7 av 10 yrken. Men för att få jobb krävs i allmänhet minst gymnasieutbildning, säger Annelie Almérus, analytiker på Arbetsförmedlingen.

Vilket yrke är lättast att få jobb?

Sju yrken där det är lätt att få jobb i framtiden

 1. Snickare. Som snickare får du jobba med både större och mindre projekt, och det är ett aktivt yrke som passar dig som gillar att vara utomhus.
 2. Elektriker.
 3. Fordonsmekaniker.
 4. Undersköterska.
 5. VVS-Montör.
 6. Målare.
 7. Förskollärare.

Var ligger framtidens jobb?

Framtidsyrken – här kommer det att råda brist på arbetskraft:

 • Mjukvaru- och systemutvecklare.
 • Processanalytiker.
 • Dataanalytiker.
 • Industridesigner.
 • Specialister inom miljöskydd och miljöteknik.
 • IT-säkerhetsspecialister.

Vilka yrken är det brist på?

Störst brist på arbetskraft i framtiden:

 • IT-yrken.
 • Förskollärare.
 • Grundskollärare.
 • Gymnasielärare i yrkesämnen.
 • Läkare.
 • Sjuksköterskor.
 • Specialpedagoger.
 • Tandläkare.

Var finns jobben 2024?

Yrken där det är lätt att få jobb 2024 (högskolenivå)

 • Barnmorska.
 • Civilingenjör,ingenjör och tekniker.
 • Förskollärare.
 • Läkare och tandläkare.
 • Läraryrken.
 • Mjukvaru- och systemutvecklare.
 • Psykolog.
 • Sjuksköterska.

Är det lätt att få jobb som byggingenjör?

↗️ 94% får jobb direkt Av de som gått en utbildning inom samhällsbyggnad får 94% jobb direkt efter avslutad utbildning (SCB 2019).

Är det lätt eller svårt att få jobb?

Prognosen visar att det överlag kommer det att finnas goda chanser till jobb inom många olika yrken, då det fortfarande är brist på utbildad personal. På topplistan för jobben med minst konkurrens 2024 finns många vårdyrken, men även Civilingenjörer, tekniker och IT-specialister kommer att ha en bra arbetsmarknad.

Vilket jobb är lättast att få utan utbildning?

Jobb utan utbildning – Vi tipsar dig om de bästa yrkena

 • Hemtjänst. Exempel på sysslor:
 • Städare.
 • Elektriker.
 • Brevbärare.
 • Lagerarbetare.
 • Andra yrken.

Vilka yrken ger bra lön?

Yrkena med högst genomsnittlig månadslön:

 • Chefer inom bank, finans och försäkring (nivå 1).
 • Mäklare inom finans.
 • General-, landstings- och kommundirektörer m.
 • Specialistläkare.
 • Verkställande direktörer m.
 • Chefer inom bank, finans och försäkring (nivå 2).
 • Ekonomi- och finanschefer (nivå 1).

Var finns jobben?

De hetaste yrkena framöver finns inom vården. Det visar Arbetsförmedlingens uppdaterade yrkesprognos. Det kommer även att vara stor efterfrågan på snickare, systemutvecklare, lärare och ingenjörer. För dem som avslutar gymnasie- eller högskoleutbildning är jobbchanserna överlag goda.

Vilka är Framtidsyrkena?

För yrken på högskolenivå rör det sig om lärare, sjuksköterskor, civilingenjörer och IT-specialister. I de övriga nivåerna lär det vara brist på bland annat undersköterskor, elektriker och kockar. Dessa är framtidsyrken, och det bör vara lite konkurrens de kommande åren.