Wat is organisatorisch competent?

Wat is organisatorisch competent?

Dat is de verantwoordelijkheid van de leraar en om die verantwoordelijkheid waar te kunnen maken, moet de leraar organisatorisch competent zijn. De leraar die organisatorisch competent is, zorgt ervoor dat de leerlingen/deelnemers een ordelijke en taakgerichte omgeving treffen.

Waar staat SBL voor?

De zeven onderwijscompetenties of ook wel SBL competenties genoemd, zijn geformuleerd door de Stichting Beroepskwaliteit Leraren (kortweg SBL) en opgenomen in de wet Beroepen in het Onderwijs (wet BIO). Door deze competenties duidelijk te omschrijven, is het beter mogelijk ze te meten en verder te ontwikkelen.

Wat zijn competenties in het onderwijs?

Ik (Peter van Aalten) beschouw een competentie in het onderwijs als een zichtbaar adequaat gedrag dat als basis een samenhangend geheel van relevante kennis, vaardigheden en houding vertoont. Per competentie geef ik voorbeelden van wélke kennis, vaardigheden en houding bij die competentie kunnen horen.

Waar moet een goede leraar aan voldoen?

Maar goede leerkrachten moeten aan heel wat eigenschappen voldoen vooraleer ze de beste leerkracht ever kunnen zijn, zoals deze 15:

  1. Ze zijn onwijs geduldig …
  2. 2. …
  3. Niet te vergeten: hun enthousiasme kent geen grenzen.
  4. Leerkrachten zijn trouwens supersociaal …
  5. 5. …
  6. Plus, ze zijn steeds gemotiveerd …
  7. 7. …

Wat is een pedagogische competentie?

Een leraar die pedagogisch competent is, biedt de leerlingen/deelnemers in een veilige leer- en werkomgeving houvast en structuur bij de keuzes die zij moeten maken en hij bevordert dat zij zich verder kunnen ontwikkelen. …

Wat betekent vakinhoudelijk?

Vakinhoudelijk bekwaam wil zeggen dat de leraar de inhoud van zijn onderwijs beheerst. Hij staat boven de leerstof en kan die zo kiezen en/of bewerken dat zijn leerlingen die kunnen leren. De leraar beheerst de leerstof (kennis en vaardigheden), kent de theoretische en praktische achtergronden daarvan.

Wat zijn de bekwaamheidseisen?

Bekwaamheidseisen leraren De bekwaamheidseisen zijn vastgelegd in het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel. Ze beschrijven wat leraren minimaal moeten weten en kunnen. Deze eisen zijn opgesteld door lerarencommissies en beschrijven wat er nodig is om leraar te zijn.

Welke competenties heeft een leraar nodig?

In het po en vo wordt vandaag de dag rekening gehouden met zeven competenties: Interpersoonlijk competent, pedagogisch, organisatorisch, vakinhoudelijk en didactisch competent als ook bekwaamheid in het samenwerken met collega’s, samenwerken met de omgeving en competentie in reflectie en ontwikkeling.

Waar moet een LC docent aan voldoen?

Het competentieprofiel van de LB-/LC-docent is grotendeels gelijk. Op de competenties: kwaliteit, samenwerken, pedagogisch competent, vakinhoudelijk en didactisch competent en organisatorisch competent zijn voor de LC-docent een aantal aanvullingen gemaakt.

Wat is een goede leraar?

‘ ‘Een goede leraar ziet elke leerling, komt de klas in en geeft de leerlingen een hand. Staat bij de deur en maakt even contact. Ook al is het maar voor twee seconden. ‘ ‘Voor mij betekent het leraarschap: je leerling niet alleen van naam kennen, als een van de velen, maar ècht kennen, weten wat iemand nodig heeft.