Care este noul Cod Civil?

Care este noul Cod Civil?

← Art. 2528 Noul cod civil Dreptul la acţiunea în repararea… Art. 2529 Noul cod civil Dreptul la acţiunea în anularea actului juridic Începutul prescripţiei extinctive Cursul prescripţiei extinctive

Ce este Codul Civil?

Codul civil reprezintă unul dintre actele normative fundamentale ale oricărei ordini juridice, o lege care ordonează valorile perene ale unei societăţi – relaţii interumane, familie, pa-trimoniu, circuitul bunurilor – şi care, tocmai de aceea se caracterizează prin stabilitate. Cu toate acestea, perfecţionarea normelor de drept civil

Când a fost anulată anularea actului juridic?

c) în caz de eroare ori în celelalte cazuri de anulare, din ziua când cel îndreptăţit, reprezentantul său legal ori cel chemat de lege să îi încuviinţeze sau să îi autorizeze actele a cunoscut cauza anulării, însă nu mai târziu de împlinirea a 18 luni din ziua încheierii actului juridic.

Cât de importantă este elaborarea Codului civil?

Elaborarea unui nou Cod civil devine cu atât mai importantă în contextul angajamentelor asumate de România în cadrul Mecanismului de cooperare si Verificare (Decizia Comisiei 2006/928CE din 13 decembrie 2006, JO L 354, 14.12.2006).