Waarom jodiumhoudend contrastmiddel?

Waarom jodiumhoudend contrastmiddel?

Jodiumhoudend contrastonderzoek bij een verminderde nierfunctie. Wanneer u een verminderde nierfunctie heeft, kan een jodiumhoudend contrastmiddel ervoor zorgen dat uw nierfunctie (tijdelijk) verder achteruit gaat. In deze folder leest u waarom dat zo is en welke voorzorgsmaatregelen dit helpen voorkomen.

Hoe weet ik of ik allergisch ben voor jodium?

Het komt weinig voor dat mensen een allergische reactie hebben op jodiumhoudende contrastmiddelen, ook als zij vaker allergische reacties of astma hebben. Voorbeelden van lichte allergische reacties zijn braken, galbulten en benauwdheid.

Wat zijn Jodiumhoudende contrastmiddelen?

Jodium en schildklieraandoeningen In jodiumhoudende contrastmiddelen is het jodium gebonden aan een andere stof. Er komt ook een geringe hoeveelheid zogenoemd vrij jodium voor in deze contrastmiddelen.

Kun je last krijgen van contrastvloeistof?

Soms kunnen contrastvloeistoffen een overgevoeligheidsreactie veroorzaken. Dit betreft meestal een milde reactie (hoofdpijn, misselijkheid of duizeligheid) die optreedt binnen een aantal uur na het onderzoek. In zeer zeldzame gevallen ontstaat een ernstige allergische reactie (anafylactische shock).

Wat doet contrastmiddel?

Een contraststof of contrastmiddel is een stof die toegevoegd of toegediend wordt om met een bepaalde beeldvormende techniek duidelijkere beelden te krijgen.

Kan je allergisch zijn voor jodium?

Een te hoge jodiuminname kan hyperthyreoïdie veroorzaken. Bij overgevoeligheid voor jodium kan een allergische reactie optreden. Bijwerkingen als rhinitis, acne, zwakheid en halitose (slechte adem) kunnen daardoor optreden.

Hoe weet ik of ik allergisch ben voor contrastvloeistof?

Contrastmiddelreacties komen het meest voor bij patiënten tussen 20 en 50 jaar, even vaak bij mannen als bij vrouwen. 1 De symptomen van contrastmiddelreacties kunnen allergisch van aard zijn: urticaria, jeuk, glottisoedeem, bronchospasme, hypotensie en shock.

Wat doet een contrastvloeistof?

Contrastvloeistoffen. Organen en bloedvaten zijn, in tegenstelling tot botten, niet goed zichtbaar op een röntgenfoto. Door het toedienen van een contrastvloeistof kan een orgaan of bloedvat beter onderscheiden worden.

Hoe slecht is contrastvloeistof?

Jodiumhoudende contrastvloeistof kan schadelijk zijn voor uw nieren. Daarom is het voor dit onderzoek van belang dat uw nieren goed werken. Anders gezegd: uw nierfunctie moet goed zijn. Op basis van uw leeftijd, uw ziektegeschiedenis of andere factoren vermoedt uw behandelend arts dat uw nierfunctie verminderd is.

Hoe verdwijnt contrastvloeistof uit je lichaam?

Heeft u contrastvloeistof ingespoten gekregen? Dan verdwijnt deze uit uw lichaam via de urine. Drink na het onderzoek extra veel. Dan raakt u de contrastvloeistof sneller kwijt.

Waarom zijn bij Röntgenonderzoeken soms contrastmiddelen nodig?

Voor röntgenfoto’s zijn geen speciale maatregelen nodig. Om bepaalde organen of bloedvaten goed in beeld te krijgen is het soms noodzakelijk een contrastmiddel te gebruiken. Hiervoor spuit een arts een contrastvloeistof in. Dit onderzoek heet angiografie.